If there were an election tomorrow, who would you vote?
Take this test to find out which political parties are compatible with you.
Dá mbeadh toghchán ann amárach, cé dó a dtabharfá do vóta?
Déan an scrúdú seo go bhfeice tú na páirtithe polaitiúla atá ar aon tuairim leat.

© Darragh O'Connor & Michal Boleslav Měchura, 2015

Votomatic is an impartial voting advice application. Votomatic is a personal pet project of its creators. Votomatic is not affiliated with any political party or anything like that. | PRIVACY POLICY: Votomatic does not keep a record of your answers or the result of your test. Votomatic does not know who you are and does not store any personal data. | COMPLAINTS POLICY: Votomatic will honestly consider objections from political parties if they feel misrepresented. The final decision will be ours, though.

Suíomh neamhspleách é Votomatic a thugann comhairle vótála. Tionscadal pearsanta príobháideach é seo. Níl baint ag Votomatic le haon pháirtí polaitiúil ná aon rud mar sin. | POLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHTA: Ní choimeádann Votomatic taifead de do chuid freagraí ná den toradh deiridh a fuair tú. Níl a fhios ag Votomatic cé tú agus ní stórálann sé aon sonraí i do thaobh. | POLASAÍ UM GHEARÁIN: Tabharfaidh Votomatic aird go macánta ar gach gearán ó pháirtithe polaitiúla má fheictear dóibh nach bhuil a gcuid tuairimí léirithe go cruinn anseo. Againne an cinneadh deiridh, áfach.