WHO SHOULD YOU VOTE FOR?CÉ DÓ DO VÓTA? HOW RENUA ARE YOU?CÁ MHÉAD RENUA ATÁ IONAT? HOW FIANNA FÁIL ARE YOU?CÁ MHÉAD FIANNA FÁIL ATÁ IONAT? ARE YOU A SOCIAL DEMOCRAT?AN DAONLATHACH SÓISIALACH TÚ? HOW LABOUR ARE YOU?CÁ MHÉAD LUCHT OIBRE ATÁ IONAT? HOW GREEN ARE YOU?CÉ CHOMH GLAS ATÁ TÚ? HOW FINE GAEL ARE YOU?CÁ MHÉAD FINE GAEL ATÁ IONAT? HOW SINN FÉIN ARE YOU?CÁ MHÉAD SINN FÉIN ATÁ IONAT? HOW AAA/PBP ARE YOU?CÁ MHÉAD AAA/PBP ATÁ IONAT?
Mura mbeadh i bPoblacht na hÉireann ach 100 duine, seo mar a bheidís tar éis vótáil.
If there were only 100 people in the Republic of Ireland, this is how they would have voted.

© Darragh O'Connor & Michal Boleslav Měchura, 2011 – 2015

Votomatic is an impartial voting advice application. Votomatic is a personal pet project of its creators. Votomatic is not affiliated with any political party or anything like that. | PRIVACY POLICY: Votomatic does not keep a record of your answers or the result of your test. Votomatic does not know who you are and does not store any personal data. | COMPLAINTS POLICY: Votomatic will honestly consider objections from political parties if they feel misrepresented. The final decision will be ours, though.

Suíomh neamhspleách é Votomatic a thugann comhairle vótála. Tionscadal pearsanta príobháideach é seo. Níl baint ag Votomatic le haon pháirtí polaitiúil ná aon rud mar sin. | POLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHTA: Ní choimeádann Votomatic taifead de do chuid freagraí ná den toradh deiridh a fuair tú. Níl a fhios ag Votomatic cé tú agus ní stórálann sé aon sonraí i do thaobh. | POLASAÍ UM GHEARÁIN: Tabharfaidh Votomatic aird go macánta ar gach gearán ó pháirtithe polaitiúla má fheictear dóibh nach bhuil a gcuid tuairimí léirithe go cruinn anseo. Againne an cinneadh deiridh, áfach.