IRL Votomatic (IRL) UK Votomatic (UK) USA Votomate (USA) CZ Volbomat (CZ)
WHERE DO YOU STAND POLITICALLY?CÁ SEASANN TÚ GO POLAITIÚIL?
Start » Gabh »
An bhfuil tú ar an eite dheis nó ar an eite chlé? An bhfuil tó coimeádachforásach? Liobrálachstátach? Agus cad is brí leis na téarmaí seo, ar aon chuma? Fach go nochtfaidh Votomatic duit cén sórt ainmhí polaitiúil atá ionat.
Seo mar a oibríonn sé: Cuirfidh Votomatic cúpla ceist ort maidir le do chuid tuairimí. Ansin, cuirfear do chuid freagraí le chéile agus déafraidh Votomatic leat cá seasann tú ar an speictream polaitiúil. Ní ghlacann sé ach cúpla nóiméad agus is mór an spórt é. Bain triail as »
AIRE: Tá na ceisteanna sa quiz seo saincheaptha do Phoblacht na hÉireann. Tá leaganacha do thíortha eile idir lámha againn faoi láthair.
Are you left-wing or right-wing? Are you conservative or progressive? Liberal or statist? And what do these terms mean, anyway? Let Votomatic find out for you what kind of political animal you are.
This is how it works: Votomatic will ask you 10 questions about your opinions. Then your answers will be combined and Votomatic will tell you where you stand on the political spectrum. It only takes a few minutes and it doesn't hurt (much). Try it »
NOTE: The issues in this quiz are relevant to people living in the Republic of Ireland. We are working on versions for other countries.
Bookmark and Share